Mis on 50 Pluss?

50 Pluss on organisatsioon, mis liidab endas elukogenud inimesi, kelle eesmärgiks on anda Eesti Vabariik Eestis elavatele inimestele tagasi. Eesti Põhiseaduses on kirjas, et rahvas on kõrgeima võimu kandja, siis nii ka saagu ning olgu! Siiras usus selle võimalikkusesse, kaotame partokraatliku riigijuhtimise ning töötame välja uue valimissüsteemi.

50 Pluss ei tähenda keskendumist ainult meie riigi eakamatele, vaid soovime kaasata kõiki eestimaalasi kõige pisematest kõige vanemateni. See on võimalik ainult kõiki eestimaalasi kaasates. Meie eesmärgiks ei ole uute parteiliste toiduahelate loomine, vaid püüame oma tegevusega ergutada kõiki inimesi (ka eakaid) aktiivsemalt ühiskonnaelus kaasa lööma. Meie loosungiks olgu: Inimväärne elu kõikidele eestimaalastele.

Miks me seda teeme?

Eestimaalased on väsinud ja tüdinenud seniste parteide mängudest ja toiduahelate tekitamisest. Meie eesmärgiks on muuta tekkinud olukorda, muutes nii valimisseadusi, partokraatliku riigijuhtimist, lõpetades ärmatamise ja JOKK olukorrad.

Palju räägitakse Eestis võrdõiguslikkusest, kuid 50 pluss aastastel on raske leida nii uut tööd kui säilitada vana, sest ehkki meie riigi elanikkond vananeb, peavad valitsevad parteid end „igavesti noorteks“. Meie oleme noored hingelt ja seepärast tahame muuta olukorda, kus pensionäride osakaal on elanikkonnast 32%, aga osakaal Riigikogus, ministeeriumites ja muudes riigiasutustes alla 5%.

Kuidas me seda teeme?

Leiame, et riik ei saa olla asi iseeneses, vaid riik peab olema oma inimeste tahte väljenduseks. Rikas riik ei saa eksisteerida, kui ei ole rikkaid ettevõtteid ja jõukaid kodanikke selles riigis. Riik ei saa olla vaid sunniaparaat, me oleme sellises riigis juba elanud, vaid peab olema oma kodanikke toetav ja abistav. Kõikide meie riigi elanike jõukuse ja heaolu kasv peab tagama toimiva riigi, mitte pidev rikkuse ümberjagamine, mille juures jagajate näpud on tihti „rasvased“ ja saajatele jõuab vaid pisku, millest ei ole tegelikku abi.

Soovime viia lõpuni riigireformi ja seda mõistlikul viisil, mitte lihtsalt rahvaarvu vallas taga ajades või joonlauaga jooni tõmmates kaardile. Vähendame riiklikku bürokraatiaaparaati 50% võrra. Kaotame ära mõttetud ja Eestile absoluutselt mittevajalikud institutsioonid ja ametkonnad, nagu näiteks Eesti Pank, presidentuur, igat liiki uuringute keskused, mis midagi ei uuri jne, jne.

Teeme ettepaneku korraldada rahvaküsitlus Eesti ühinemisest Soome Vabariigiga. See ühinemine on niikuinii paratamatu, kui jätkub seni kehtiv rahvastikupoliitika, mille tagajärjel on sündivus juba aastakümneid alla taastustaseme. Samasisulise rahvaküsitluse korraldame ka presidendiinstitutsiooni vajalikkuse väljaselgitamiseks. Tõstame hariduse jälle au sisse. Kool ei saa olla teenindusasutus ja õpetaja teenindaja. Koolis peab laps õppima, aga ka õppima oma tegude eest vastutama ja saama aru, et töö ei ole häbiasi. Leiame mõistiku maksustamistaseme nii eestimaalastele kui ka siin olevatele ettevõtetele. Riigi ülesanne on aidata ettevõtteid saada rikkaks, sest nii muutuvad jõukamaks ka riigi elanikud ja riik ise. Püüdleme ühiskondlikku leppe sõlmimise poole riigi elanike, ettevõtjate ja riigi vahel, mille tulemusel jäägu riigi ülesandeks keskkonna loomine ja hariduse tagamine, ettevõtted aitavad oma tegevusega riigielanikke saada jõukamateks ja riigi elanikud toetavad oma riiki ja ettevõtteid. Eesti peab jõudma maailma tippu oma kodanike õnnelikkuse edetabelis.

Tagasi üles